ธนัส บุพพาจารย์ธรรม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ธนัส บุพพาจารย์ธรรม

PROFILE

ความเชี่ยวชาญ
อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ

ภาษาพูด
ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
• แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2550    • ประกาศนียบัตรอนุสาขาไฟฟ้าหัวใจ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, พ.ศ. 2561

ARTICLES

การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
Pacemaker

เพื่อช่วยให้หัวใจเต้นได้เป็นจังหวะปกติ โดยทั่วไปใช้ในคนที่หัวใจเต้นช้า หรือมีการนำไฟฟ้าผิดปกติในห้องหัวใจ…

อากาศเย็นลง…ควรดูแลตัวเองอย่างไร? สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ในช่วงที่อากาศเย็นจะพบว่าในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จะมีภาวะความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นได้ เนื่องจาก…

สัญญาณเตือน ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว

หมอมีกรณีตัวอย่างของนักท่องเที่ยวต่างชาติรายหนึ่งที่กำลังมีความสุขกับการท่องเที่ยวอยู่ดี ๆ แต่กลับต้องมาเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจแบบไม่ทันตั้งตัว…

PODCAST

DOCTOR ON AIR

APPOINTMENT