Blog

อากาศเย็นลง…ควรดูแลตัวเองอย่างไรดี? สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ในช่วงที่อากาศเย็นจะพบว่าในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จะมีภาวะความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นได้ เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงทำให้เส้นเลือดมีการหดตัว และส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นตามมา โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุมากกว่า 65 ปี

นอกจากนี้ช่วงอากาศเย็นอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวัน เช่น ออกกำลังน้อยลงและมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น ส่งผลเพิ่มเติมทำให้ความดันสูงขึ้นได้ ถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากความดันสูงขึ้น เช่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ หรือพบว่าความดันสูงขึ้นกว่าปกติ ควรพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษา และอาจต้องปรับยาเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตให้เหมาะสม

นอกจากความดันโลหิตที่พบสูงขึ้นในช่วงอากาศเย็นแล้ว โรคหัวใจอื่น ๆ ก็พบเกิดได้มากขึ้นเช่นกัน ในผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ พบว่ามีอาการเจ็บหน้าอกเพิ่มขึ้นได้ในช่วงนี้ และผู้ป่วยที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะก็พบอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นในช่วงหน้าหนาวเช่นกัน

ในช่วงนี้ควรรักษาความอบอุ่นในร่างกาย สวมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายไม่สูญเสียความอบอุ่น การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพื่อเพิ่มความอบอุ่นอาจทำให้ผู้ดื่มประมาทและสูญเสียความร้อนในร่างกายจากการสัมผัสอากาศที่เย็นมากเกินไปจนเกิดอันตรายได้

You may also like