หมวดหมู่: สุขภาพหัวใจ

การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ Pacemaker

การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อช่วยให้หัวใจเต้นได้เป็นจังหวะปกติ โดยทั่วไปใช้ในคนที่หัวใจเต้นช้า หรือมีการนำไฟฟ้าผิดปกติในห้องหัวใจ…<<อ่านเพิ่มเติม>>

อากาศเย็นลง…ควรดูแลตัวเองอย่างไรดี? สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ในช่วงที่อากาศหนาวจะพบว่าในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จะมีภาวะความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นได้ เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงทำให้เส้นเลือดมีการหดตัว…<<อ่านเพิ่มเติม>>

ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว EP3

คนส่วนใหญ่คงไม่คิดว่าตนเองจะเจ็บป่วยขณะที่กำลังไปท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันนี้มีหลายอย่างเปลี่ยนไปจากอดีต ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมหรืออาหารการกินที่ล้วนแล้วอาจส่งผลต่อสุขภาพ…<<อ่านเพิ่มเติม>>